Vezi ridicat, One moment, please

Testul de atenție pe care numai oamenii cu un IQ ridicat îl trec. Câte litere Q vezi în imagine?

vezi ridicat

Pionieri O, Dumnezeule! O, Dumnezeule! Tu vezi slăbiciunea mea, smerenia şi umilinţa mea înaintea creaturilor Tale.

vezi ridicat

Cu toate acestea, am avut încredere în Tine şi m-am ridicat pentru promovarea învăţăturilor Tale între slujitorii Tăi puternici, bizuindu-mă pe puterea şi tăria Ta. O, Doamne! Sunt o pasăre cu aripile frânte şi doresc să mă înalţ în zbor în spaţiul Tău nesfârşit. Cum este cu putinţă pentru mine să fac acest lucru, dacă nu prin providenţa şi harul Tău, confirmarea şi ajutorul Tău? Ai milă de slăbiciunea mea şi întăreşte-mă cu puterea Ta.

Vezi ridicat milă de neputinţa mea şi asistă-mă cu tăria şi maiestatea Ta. De-ar fi ca suflarea Spiritului Sfânt să confirme cea mai neînsemnată dintre creaturi, ea va atinge tot ceea ce aspiră şi va stăpâni tot ceea ce doreşte.

vezi ridicat

Într-adevăr, Tu i-ai ajutat pe slujitorii Tăi în trecut, şi deşi ei erau cei mai slabi dintre creaturile Tale, slujitorii Tăi cei vezi ridicat de jos şi neînsemnaţi dintre cei ce trăiau pe pământ, prin confirmarea şi puterea Ta ei au trecut înaintea celor mai slăviţi dintre oamenii Tăi şi celor mai nobili din întreaga omenire.

De unde până atunci au fost asemenea unor molii, au devenit asemenea vulturilor vezi ridicat, şi de unde fuseseră asemenea unor pârâiaşe, au devenit asemenea unor mări prin darul şi milostivirea Ta. Ei au devenit, prin favoarea Ta cea mai mare, stele strălucind pe orizontul călăuzirii, vezi ridicat cântând în grădina de trandafiri a nemuririi, lei ce rag în codrii cunoaşterii şi înţelepciunii şi balene în oceanul vieţii.

Interesantrecenzii